Banky vs. COVID 19

Vzhľadom na situáciu s COVID 19 sme pre Vás v spolupráci s našou finančnou špecialistkou pripravili prehľad opatrení, ktoré banky prijali, ktoré o zmenách uvažujú ale i bežný postup a kontakty na jednotlivé banky. 

K celej téme sa vyjaruje naša hypoterkárna špecialistka Bronislava Mitošinková

Rada by som Vam k prehľadu bankovych informacii napísala ešte pár informácii, ktore sa v bankách nedozviete. Každý odklad splátok je braný ako negatívny záznam v úverovom registry. Aj keď banky budú s najväčšou pravdepodobnosťou ( VUB už potvrdila túto zmenu ) dávať tieto negatívne informacie pod špeciálnym kódom, faktom ostáva, že je to informácia o platobnej neschopnosti zo strany klienta. Chápem však, že mnohí z Vás sa ocitli v krízovej situácii, ktorú okrem strachu o zdravie trápi aj finančná situácia. 

Práve preto Vám dávam ešte pár dôležitých informácií na zváženie pred tým, ako sa rozhodnete o odklad splátok: 

- odklad splátok sa dá riešiť len ak už nie ste v omeškaní s aktuálnou splátkou. Čiže ak je situácia zlá, riešte ju s bankou kým nebudete v omeškaní. 

- o presnom dokladovaní potreby odkladu splátok sa dohodnite s bankou. Najlepšie je písať a volať na info linku. Keď sa budú všetci hrnúť do bánk osobne a nakazia sa pracovníci bánk, pobočky budú musieť zavrieť. Telefonicky a mailom budete vzhľadom na obmedzený režim bánk určite rýchlejšie vybavení a informovaní. Štandardne budú od Vás chcieť nejakú formu potvrdenia o strate príjmu alebo jeho pozastavení z dôvodu COVID 19. Najpresnejšie informacie zatial má iba VUB. Predpokladám však, že ak sa ostatné banky rozhodnú situáciu riešiť, bude to obdobné dokladovanie. 

- čím skôr o odklad požiadate, tým viac bude v budúcnosti banka zvažovať Vaše refinancovanie alebo akékoľvek úľavy na úrokových sadzbách. Dôvodom bude signál, že nemáte v domácnostiach rezervu ani na mesiac, dva... Viem, je to kruté, ale takto nad tym bude rozmýšľať banka. 

Najdôležitejšie je z pohľadu banky nedostat sa do omeškania! 

Radšej požiadať o odklad splátok ako meškania a potom neriešitelná situácia. Ak sa to bude týkať meškania platov a s tým spojené meškania splátok, verím, že to bude v budúcnosti vysvetliteľné. 


Máte záujem o viac informácií ohľadom odkladu splátky ? Napíšte mi.

Vyplňte prosím nasledujúci formulár a ja vás budeme obratom kontaktovať.

Hypotekárna špecialistka

Bronislava MitošinkováŠtandardný postup bánk a infolinky

ČSOB 

Štandardný proces - je možné banku požiadať individuálne o odklad splátok.  Banka chystá usmernenie k odkladu splátok v súvislosti s COVID -19.


0850 111 777 zo Slovenskej republiky NONSTOP 24 hodín denne 
+421 2 5966 8844 zo zahraničia NONSTOP 24 hodín denne

MBANK 

Štandardný proces - Dlžník môže požiadať o odklad splátky úveru, (s podmienkou zachovania konečnej splatnosti úveru), písomne cez pobočku, odklad je možný najviac o 6 mesiacov, max. 2x po dobu trvania mHypotéky, medzi jednotlivými dokladmi min. 12 mesiacov riadnych splátok. Ak zákon hovorí inak, má zákon prednosť pred týmto pravidlom. Prvý odklad po min. 6 uhradených splátkach. Dokladuje sa dôvod, prechádza schválením risku, poplatok 100 EUR.

17.3.2020
Banka pripravuje v súvislosti s COVID -19 možnosť odložiť si splátky niektorých úverov až na 3 mesiace. Malo by to byť možné vyriešiť bez návštevy pobočky. O finálnom riešení budú informovať.


0850 60 60 50 - call centrum mLinka +421 2 32 101 080 - pre volania zo zahraničia

OBERBANK 

Štandardný proces - Odklad splatenia úveru je možný po individuálnom zvážení, poplatok za zmenu zmluvy v zmysle sadzobníka. Štandardne sú 2 možnosti odkladu - splácanie úroku alebo celej splátky, vo oboch prípadoch na 6 mesiacov.

+421 2 5810 6800
+421 2 5810 6819

OTP BANKA

Štandardný proces - Dlžník môže požiadať o odklad splátky istiny úveru (s podmienkou zachovania konečnej splatnosti úveru) písomne cez pobočku, najneskôr 15 dní pred termínom splátky, odklad je možný najviac o 6 mesiacov, dokladuje sa dôvod, prechádza schválením risku, poplatok 20 EUR.


Call centrum 0850 111 222

info@otpbanka.sk

POŠTOVÁ BANKA 

Štandardný proces (banka je v komunikácii s NBS ohľadom aktuálnej situácie) - Dlžník môže požiadať o odklad celej splátky, alebo jej zníženie až na 50%, písomne cez pobočku, odklad je možný najviac o 6 mesiacov, dokladuje sa dôvod, prechádza schválením risku, bez poplatku.
Obmedzenie prevádzkových hodín Infolinky.

0850 00 6500*6500

PRIMA BANKA 

Banka odklad splátok neschvaľuje.

0850 700 007 (za cenu miestneho hovoru)
041/5111 111 (zo zahraničia +421)  Infolinka je vám k dispozícii NONSTOP.

SLSP 

Štandardný proces - klient môže požiadať o odklad splátok vzhľadom na ťažkú životnú situáciu (strata práce, PN....) na ktorejkoľvek pobočke, dokladuje sa dôvod, prechádza schválením risku, odklad je možný najviac o 6 mesiacov, zväčša sa splátka zníži na 1/3 aktuálnej splátky. Po ukončení dokladu sa prepočítajú splatky, doba splatnosti sa nemení. Bez poplatku.

Vzhľadom na COVID -19 je možné požiadať aj elektronicky cez web https://www.slsp.sk/sk/landing-pages/koronavirus-ziadost-o-riesenie-uveru, iné úpravy sú ešte v štádiu prípravy.


TATRA BANKA 

Dlžník je oprávnený písomne požiadať Banku o odklad Splátok Úrokov alebo Splátok najneskôr 20 dní pred dňom splatnosti najbližšej Splátky Úrokov alebo Splátky. V prípade viacerých Dlžníkov zo Zmluvy je možné požiadať Banku o odklad Splátok Úrokov alebo Splátok výlučne spoločným prejavom vôle obsiahnutým na jednej listine. Ak Banka žiadosti vyhovie, bude uvedená skutočnosť predmetom dodatku k Zmluve. Odkladom Splátok Úrokov alebo Splátok alebo splátok istiny Úveru sa Dlžníkovi nemení lehota splatnosti Úveru, pokiaľ sa Dlžník a Banka nedohodnú inak.


 *1100 
Z pevnej linky volajte na číslo: 0800 00 1100
Zo zahraničia použite číslo: +421 2/5919 1000

 tatrabanka@tatrabanka.sk

VÚB 

Uplný odklad splátok (maximálne na 6 mesiacov)

Podmienky:
- štandardná zmena reštrukturalizácie (RES) so schvaľovaním - bez poplatku,
- platí pre všetky typy VÚB hypoték a VÚB pôžičiek (netýka sa KK a Hypopôžičiek exCFH, spotrebných úverov exCFH – Quatro a SLPO),

- nový dôvod RES – COVID-19 týkajúci sa dočasného zníženia príjmu (druhotná platobná neschopnosť z dôvodu mimoriadnej situácie/ karantény, OČR z dôvodu uzatvorenia škôl a pod.),

- odklad splátok ako typ reštrukturalizácie vykonaný na úvere z tohto dôvodu bude pre potreby odlíšenia reportovaný do úverového registra cez iný kód a teda bude možné zo strany bánk použiť adekvátny prístup pri hodnotení klienta podľa rozhodnutia každej banky

- týka sa len klientov, ktorí sú naozaj postihnutí aktuálnou situáciou a vydokladujú dočasné zníženie/stratu príjmu z uvedeného dôvodu,

POZOR: Pre klientov, ktorí sa na podanie žiadosti nevedia dostaviť na pobočku pripravujú postup pre spracovanie žiadostí cez Kontaktné centrum. Po kladnom posúdení žiadosti o odklad splátok, musia prísť na pobočku podpísať dodatok (zmena na úvere bude spracovaná až po podpise dodatku).

Žiadosť o reštrukturalizáciu je aktuálne potrebné podať na pobočke (stačí jeden z dlžníkov na úvere). Dodatok bude potrebné podpísať všetkými účastníkmi na pobočke.

Doklady, ktoré je potrebné k žiadosti o reštrukturalizáciu (RES) doložiť:

živnostník 
- čestné prehlásenie o znížení príjmu so zdôvodnením z akého dôvodu má znížené tržby (platí aj v súčasnosti),

zamestnanec na TPP
- zníženie príjmu
- potvrdenie od mzdového oddelenia o znížení príjmu, s uvedením dôvodu zníženia príjmu,

strata zamestnania:
- príjem v SR - potvrdenie z úradu práce v rámci SR
- príjem v zahraničí - aktuálne potvrdene od zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru (personálne odd.).

Dôležité :
- v prípade povoleného odkladu anuitných splátok sa úver naďalej úročí, pričom nezaplatené úroky za obdobie povoleného odkladu anuitných splátok budú zahrnuté do anuitných splátok splatných po uplynutí povoleného odkladu (v zmysle VOP),
- splátky poistného pri zmluvnom poistení nehnuteľnosti, domácnosti a úveru je klient povinný počas úplného odkladu splátky naďalej splácať,
- len na vyčerpanom úvere s vkladom záložného práva,
- bez omeškania na úvere v čase žiadosti o odklad, aj v čase schvaľovania odkladu


Kontaktné centrum - služba KONTAKT
Kontaktné centrum je Vám k dispozícii 24 hodín denne.
E-mail: kontakt@vub.sk
V rámci SR 0850 123 000 
Zo zahraničia +421 2 4855 59 70